Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на персонала на РЗИ – Плевен

Posted on 4th май 2011 in Декларации по ЗПУКИ
Име Длъжност Декларация
Д-Р ИЛИЯН МИНЧЕВ ЗАМЕСТНИ ДИРЕКТОР  изтегли; чл.12 т.3; чл.12, т.3
Д-Р СВЕТЛА КОЗАРОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  изтегли
ДИРЕКЦИЯ АПФСО
ПОЛИНА САВОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  изтегли; чл.12 т.3
ОТДЕЛ АСД  
ГАЛЯ СОТИРОВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
ДИЛЯН ЕМАНУИЛОВ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ-ЗЛС  изтегли
АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли; чл.12 т.3
АНТОНИЯ ПЕТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ИНА НАЙДЕНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ВАСКО ПОПОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ- МТС  изтегли
ОТДЕЛ ФС
ИВАНКА ПЕЧЕНЯКОВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
ВИОЛЕТА СТАЙКОВА – ЙОВЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
АНИ МАТОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли; чл.12 т.3
ДИРЕКЦИЯ МД
Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  изтегли
ОТДЕЛ ОКМД
Д-Р ЗОРНИЦА ПЕЕВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
ГАЛИНА ДЯКОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р КОСТА КОСТОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
Д-Р КОЙКА БЕШЛИЙСКА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ДАРИНКА ДРЯНОВСКА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
Д-Р МИЛЧО ЦОЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ОТДЕЛ ЗИ
ИЛОНА БОНЕВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
ВИРЖИНИЯ НЕДЯЛКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ИВАЙЛО БРАТАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ТЕОДОРА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли; чл.12 т.3
БОРЯНКА НАЙДЕНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
КРИСТИНА ХРИСТОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
ДИРЕКЦИЯ ОЗ
Д-Р АНИ СИМЕОНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  изтегли
ОТДЕЛ ДЗК
Д-Р ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
Д-Р ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р КРАСЯ СИМЕОНОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
ЦОНКА ЛЮБЕНОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
СВИЛЕНА МАРКОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ВЕНЦИСЛАВ ХАДЖИЕВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ЙОТКО ЙОТОВ ИНСПЕКТОР  изтегли
МАРИЕТА ЦВЕТАНОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ТАМАРА ТОДОРОВА ИНСПЕКТОР  изтегли; чл.12 т.3; чл.12 т.3
ПРЕСЛАВА НИНОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ПЕПА ДРЕНСКА -ДОЧЕВА ИНСПЕКТОР  изтегли
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИНСПЕКТОР  изтегли; чл.12 т.3
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ОТДЕЛ ПБПЗ
Д-Р ИРИНА ДЖИКОВА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
МАЛИНКА ЦВЕТКОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
ЛЮБОВ АЧЕВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
ПЛАМЕН СТАНЧЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
ИРЕНА ПЕНКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ЗДРАВКА СТОЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ДИРЕКЦИЯ НЗБ
Д-Р ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  изтегли; чл.12 т.3
ОТДЕЛ ПЕК
Д-Р ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли; чл.12 т.3
Д-Р ИРЕНА ПЕТРОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р БРАНИМИРА ЛИЧЕВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р СТЕФКА ТОШЕВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
Д-Р НИКОЛАЙ ДЕКОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  изтегли
МАРИАН ДИМИТРОВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ЗОРАН ИВАНОВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ВАЛЯ СИМЕОНОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
СВЕТОСЛАВ ЧОРБАДЖИЙСКИ ИНСПЕКТОР  изтегли
АНДРЕЙ АРАБАДЖИЕВ ИНСПЕКТОР  изтегли
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА – ЦАНОВА ИНСПЕКТОР  изтегли
ОТДЕЛ МИ
Д-Р ИВАН ДОНЧЕВ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  изтегли
Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
Д-Р ЖЕНИ БОШНАКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли; чл.12 т.3
Д-Р АННА КЪНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ДИАНА ХРИСТОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
НАДКА ЦЕНКУЛОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли; чл.12 т.3
ГАЛИНА СПАСОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли; чл.12 т.3
МИРЕЛА ВРАБЕВСКА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
МАРИЕТКА АНДРЕЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
ДИРЕКЦИЯ ЛИ
ЕЛЕНКА КАШЕВА  изтегли
ДИАНА ДАМЯНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  изтегли
ГАЛЯ ВОЙНИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ЕКАТЕРИНА БОНДОКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
МАРИО ДАЧЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
Д-Р ЕВЕЛИНА РАЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
ЛАРИСА ТОДОРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  изтегли
РАЛИЦА НЕНОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
ДАНИЕЛА МИНДЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
ЕМИЛИЯ ПОПОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  изтегли
СИМОНА САВОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ДИАНА ВАСИЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли
ДАРИНА МЕРДЖАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  изтегли

 

comments: Closed

Comments are closed.