Регистри

Posted on 15th февруари 2011 in Регистри

Регистър на обектите с обществено предназначение

Лечебни заведения за болнична помощ

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи в област Плевен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи

Регистър на лекарите по Наредба №5

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Списък на действащите аптеки на територията на област ПЛЕВЕН към 30.06.2017г.

Списък на лечебни заведения за извънболнична помощ, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина