Актуална информация за COVID-19 към 09.03.2021г.

Posted on 9th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-86/09.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен   (Отменена със Заповед №РД-01-90/10.03.2021 г.)

comments: Closed

Comments are closed.