Актуална информация за COVID-19 към 13.03.2020г.

Posted on 13th март 2020 in Новини

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

ЗАПОВЕД №РД-01-124/13.03.2020г.

comments: Closed

Comments are closed.