Актуална информация за COVID-19 към 25.03.2021г.

Posted on 25th март 2021 in Новини

На основание Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването влизат в сила настоящите указания на министъра на икономиката относно т.14 и т.15 от горепосочената заповед.

УКАЗАНИЯ, отменени

По нареждане на премиера Бойко Борисов, министърът на икономиката отмени издадените по-рано днес указания, които бяха във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването. Указанията се отнасяха до реорганизирането на дейността на самостоятелните обекти-магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп (вход) от улица или паркинг и магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.

Решението за отмяна е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на действието на противоепидемичните мерки, въведени със заповедта на министъра на здравеопазването, които са за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

comments: Closed

Comments are closed.