Актуална информация за COVID-19 към 26.03.2020г.

Posted on 26th март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-152/25.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-127/16.03.2020г., изменение и допълнение на Заповед №РД-01-133/18.03.2020г., Заповед №РД-01-137/18.03.2020г. и Заповед №РД-01-149/25.03.2020г.

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020г.

Заповед №РД-01-158/26.03.2020г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

comments: Closed

Comments are closed.