Актуална информация за COVID-19 към 30.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

ВАЖНО!!!

 От днес е в сила Заповед №РД-01-168/30.03.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020г. и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, според която „Всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

comments: Closed

Comments are closed.