Актуална информация за COVID-19 към 31.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-169/31.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. и Заповед № РД-01-168/30.03.2020г. като т. 9 се отменя.

 

 

 

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

По предложение на Министерство на здравеопазването стартира проучване на желанието за участие като доброволци в борбата с COVID – 19 на следните групи лица:

•Обучаващи се студенти в V и VI курс при медицинските университети

•Действащи и пенсионирани медицински лица

При желание за участие, същото трябва да се заяви лично пред РЗИ – Плевен на e-mail: rzi@rzi-pleven.com

comments: Closed

Comments are closed.