Алгоритъм за поведение при суспекция за аортна дисекация

Уважаеми колеги, на Вашето внимание за сведение и изпълнение е публикувано Приложение по т.1 от Заповед № РД-01-4/08.01.2016г. на министъра на здравеопазването  Алгоритъм за поведение при суспекция за аортна дисекация

comments: Closed

Comments are closed.