ВАЖНО!!! На вниманието на ОПЛ

Относно: организиране доставката до ОПЛ на ваксини срещу COVID-19, съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. . и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините ще се доставят до определените от РЗИ пунктове във всички общини на областта всеки понеделник до 10ч. и ще се раздават от 10.00ч. до 12.00ч. на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите. Ваксините ще бъдат предварително разпределени по вид и брой за всеки ОПЛ и придружени от съответната документация.

Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предходната седмица заявява на електронната поща на РЗИ-Плевен rzi@rzi-pleven.com необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.Заявките за ваксините да се подават от 19.05.2021г.

РЗИ обобщава получените заявки и изготвя разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

РЗИ организира транспортирането на разпределените ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове.

ОПЛ носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и временните имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи.

Графикът на ваксинирането по тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

ОПЛ да предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място.


В изпълнение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г., за изменение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопзването, РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за раздаване на заявената от ОПЛ ваксина срещу COVID-19, които ще функционират всеки понеделник от 10:00часа до 12:00часа, по общини както следва: изтегли.

Седмична заявка за ваксини срещу COVID-19 от ОПЛ в обл. Плевен

comments: Closed

Comments are closed.