Posted on 29th март 2016 in Новини

Read more about this..

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

         Във връзка с необходимостта от гарантиране здравето на българските граждани и непрекъснатостта на диагностично-лечебния процес в извънболничната помощ, съгласно писмо № 16-00-20/25.03.2016г. и Заповед № РД-01-89/25.03.2016г. на Министъра на здравеопазването, е необходимо осигуряване обслужването на здравноосигурените лица в случаите, когато избраните от тях лечебни заведения/лекари за първична извънболнична медицинска помощ/ са в невъзможност да осигурят обслужването им. Обслужването на задължително здравноосигурените лица обхваща първични и вторични прегледи и необходимите за лицата други диагностично-лечебни действия.

         С уведомително писмо с вх. № 16-02745/25.03.2016г. от д-р Петя Дакова председател на СОЛПО за област Плевен, директорът на РЗИ-Плевен е уведомен, че на 30.03.2016г.  ОПЛ на територията на гр. Плевен и Плевенска област ще проведат ефективен протест.

         Съгласно подадената от ОПЛ в РЗИ информация обслужването на населението в област Плевен на 30.03.2016г. ще се осигури при следния график:

ГРАД ПЛЕВЕН: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – ПЛЕВЕН“ ЕООД, гр. Плевен, ул. Сан Стефано №1 

до 18г.възраст

– д-р Нора Григорова
– д-р Маргарита Григорова
– д-р Веска Вънова
– д-р Правда Цветанова
– д-р Ваня Младенова
– д-р Антоанета Канева 

над 18г. възраст

– д-р Петя Дакова
– д-р Дешка Баракова
– д-р Веселка Алекова
– д-р Елена Найденова
– д-р Славина Михайлова

Пациентите на д-р Румен Христов – АИППМП, с. Мечка ще бъдат обслужвани в дежурните кабинети на ДКЦ ІІ, гр. Плевен, ул. Сан Стефано №1

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – ПЛЕВЕН“ ЕООД – ФИЛИАЛ, гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл.112, вх.В, ет.1

от 8.00 – 13.00 часа                     

– д-р Димитрина Точева
– д-р Люба Бързашка
– д-р Антон Антонов
– д-р Росица Тугулска

от 13.30 – 18.00 часа

– д-р Веселка Ковачева
– д-р Анелия Петкова
– д-р Димитър Цветков

 3. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ – ПЛЕВЕН“ ЕООД, гр. Плевен, ж.к. Сторгозия 

НЕОТЛОЖЕН КАБИНЕТ №3

– д-р Соня Йорданова – 7.00 – 8.00 часа
– д-р Красимир Христофоров – 8.00 – 9.00 часа
– д-р Кичка Гургурова – 9.00 – 10.00 часа
– д-р Севдалина Линова – 10.00 – 11.00 часа
– д-р Александър Предов – 11.00 – 12.00 часа
– д-р Виолета Вачева – 12.00 – 13.00 часа
– д-р Анжелина Събева – 13.00 – 14.00 часа
– д-р Иванка Методиева – 14.00 – 15.00 часа
– д-р Николай Найденов – 15.00 – 16.00 часа
– д-р Павлинка Лъжовска – 16.00 – 17.00 часа
– д-р Капинка Николова – 17.00 – 18.00 часа
– д-р Николай Николов – 18.00 – 19.00 часа
– д-р Тошинка Николова – 8.00 – 9.15 часа
– д-р Анелия Маринова – 9.15 – 10.30 часа
– д-р Анелия Венкова – 10.30 – 11.45 часа
– д-р Павлина Влахова – 11.45 – 14.00 часа
– д-р Татяна Попова – 14.00 – 15.15 часа
– д-р Цветанка Димитрова – 15.15 – 16.30 часа
– д-р Румяна Ницова – 16.30 – 17.45 часа
– д-р Даринка Данчева – 17.45 – 19.00 часа 

ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК

Пациентите за гр. Долни Дъбник ще бъдат обслужвани от д-р Петър Диков в рамките на неотложните прегледи.

ОБЩИНА НИКОПОЛ

В МЦ І – Град Никопол ще работи неотложен кабинет за пациентите от общината – дежурен лекар д-р Цветан Андреев, който ще обслужва пациенти на:

– д-р Сюзан Арифова
– д-р Нели Йотова
– д-р Красимир Митов
– д-р Тургай Калинов
– д-р Румен Христов
– д-р Цветан Андреев
– д-р Виктор Пълов 

ОБЩИНА КНЕЖА

Пациентите на д-р Антония Дюлгерова, д-р Владимир Петров, д-р Валентин Пелов, д-р Трифон Диков, д-р Боряна Георгиева, д-р Диана Симпличева и д-р Костадинка Лицанова ще бъдат обслужвани за времето от 8.00 до 20.00 часа от съответния дежурен лекар, съгласно график представен в РЗОК-Плевен за месец март.

ГРАД ЛЕВСКИ

Дежурен кабинет от 8.00 до 13.00 часа и от 16.00 до 17.30 часа с дежурни лекари:

– д-р Христо Христов
– д-р Лъчезар Драганов
– д-р Асен Диков
– д-р Менянт Алиева

ГРАД БЕЛЕНЕ

Д-р Бистра Павловска, д-р Лидия Славчева, д-р Гергана Стойкова, д-р Юлия Фичева, д-р Валерия Ганкова ще преглеждат в кабинетите си само спешни и неотложни пациенти.

          РЗИ-ПЛЕВЕН ще наблюдава по места осигуряването на медицинско обслужване на гражданите и ще координира с председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Плевен извършването на необходимите прегледи и диагностично-лечебни дейности при неотложните случаи.

comments: Closed

Comments are closed.