ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2020

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето, всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да представят медико-статистически отчети  в РЗИ – Плевен. В ситуацията на все по-широкото разпростра-нение на COVID-19 и с цел ограничаване на социалните контакти   като част от противоепидемичните мерки , през 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез   вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен   носител, на отчетите и приложенията към тях с данни за 2020 г. Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните всичките  работни листове (sheet-ове),  съответстващи на отделните отчети (не пишете в жълтите полета). Попълнените формуляри трябва да съхраните като файл с име, отговарящ на регистрационния номер на лечебното заведение и да го изпратите в срок до 26.02.2021 г. на следните електронни пощи:

vnedialkova@rzi-pleven.com  за лечебни заведения за първична медицинска помощ –индивидуални и групови практики  ;

bnaidenova@rzi-pleven.com  за първична/специализирана дентална помощ и специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики;

iboneva@rzi-pleven.com  за ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – МЦ, ДКЦ, МДЦ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМДЛ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМТЛ

Тези отчетни единици, за които поради липса на технически или комуникационна осигуреност е невъзможно използването на електронно отчитане, може да се отчетат чрез хартиен носител на отчета.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2021 г. за дейността на ЛЗ през 2020 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

comments: Closed

Comments are closed.