ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 25th януари 2019 in Новини

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ-Плевен със заповед № РД-01-35/25.01.2019г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2019г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г.включително.

 

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки :

 

  1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
  2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
  3. Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или исложнения.
  4. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
  5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.
  6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации.
  7. Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
  8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.
  9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 28.01. до 04.02.2019г. включително.
comments: Closed

Comments are closed.