Договори за възлагане изпълнението на дейности по системна интеграция съгласно чл. 7с от Закона за електронното управление, сключени с „Информационно обслужване“ АД

Posted on 28th юли 2022 in Новини, Профил на купувача

Информационно обслужване Договор №РД-06-16/17.01.2022г.

comments: Closed

Comments are closed.