До всички лекари

Posted on 30th декември 2016 in Новини

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ВG05М9ОЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

За повече информация изтегли.

comments: Closed

Comments are closed.