Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2017

Заповед №РД-13-01/13.01.2017г.

Заповед №РД-13-02/01.03.2017г.

Заповед №РД-13-03/03.04.2017г.

Заповед №РД-13-04/02.05.2017г.

Заповед №РД-13-04-А/10.05.2017г.

Заповед №РД-13-05/01.06.2017г.

Заповед №РД-13-06/30.06.2017г.

Заповед №РД-13-07/01.08.2017г.

Заповед №РД-13-08/31.08.2017г.

Заповед №РД-13-09/02.10.2017г.

Заповед №РД-13-10/03.11.2017г.

Заповед №РД-13-11/30.11.2017г.

 

comments: Closed

Comments are closed.