Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2018

Заповед №РД-13-01/15.01.2018г.

Заповед №РД-13-02/31.01.2018г.

Заповед №РД-13-03/01.03.2018г.

Заповед №РД-13-04/30.03.2018г.

Заповед №РД-13-05/30.04.2018г.

Заповед №РД-13-06/31.05.2018г.

Заповед №РД-13-07/28.06.2018г.

Заповед №РД-13-08/31.07.2018г.

Заповед №РД-13-09/31.08.2018г.

Заповед №РД-13-10/28.09.2018г.

Заповед №РД-13-11/01.11.2018г.

Заповед №РД-13-12/03.12.2018г.

comments: Closed

Comments are closed.