Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г.

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Заповед №РД-02-5/01.03.2019г.

Заповед №РД-02-6/01.04.2019г.

Заповед №РД-02-7/30.04.2019г.

Заповед №РД-02-8/03.06.2019г.

Заповед №РД-02-10/01.07.2019г.

Заповед №РД-02-11/01.08.2019г.

Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г.

Заповед №РД-02-14/02.09.2019г.

Заповед №РД-02-16/31.10.2019г.

Заповед №РД-02-17/07.11.2019г.

Заповед №РД-02-19/02.12.2019г.

Заповед №РД-02-20/27.12.2019г.

comments: Closed

Comments are closed.