Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Заповед №РД-02-5/01.03.2019г.

Заповед №РД-02-6/01.04.2019г.

Заповед №РД-02-7/30.04.2019г.

Заповед №РД-02-8/03.06.2019г.

Заповед №РД-02-10/01.07.2019г.

comments: Closed

Comments are closed.