Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

Със Заповед №РД–02-12/01.09.2020г., считано от 04.09.2020г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

comments: Closed

Comments are closed.