Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2022

Posted on 26th януари 2022 in Новини

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 05.04.2022г.

Плевен

1524211019

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – Плевен“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Симеон“23, местност „Русково бърдо“, ул. „Гео Милев“14, ж.к. „Дружба“, ул. „Трите бора“24

15242110192210341

Специализирана ЛКК

Медицинска онкология

от 10:00ч до 15:00ч

Плевен

1524211019

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – Плевен“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Симеон“23, местност „Русково бърдо“, ул. „Гео Милев“14, ж.к. „Дружба“, ул. „Трите бора“24

15242110192210291

Специализирана ЛКК

Клинична хематология

от 10:00ч до 15:00


Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 25.03.2022г.

РЗИ

Лечебно заведение №

Лечебно заведение

Адрес на Лечебно заведение

ЛКК №

Вид ЛКК

ЛКК по

Работно време

Плевен

1524134006

„ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен „ДАЛКАЛ ДИМО“ №22

15241340062210381

Специализирана ЛКК

Нервни болести

Понеделник и чевъртък от 13:30ч до 14:00ч

Плевен

1524134006

„ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен „ДАЛКАЛ ДИМО“ №22

15241340062210041

Специализирана ЛКК

Вътрешни болести

понеделник и четвъртък от 18:00ч до 18:30ч

Плевен

1524211018

„МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22

15242110182210041

Специализирана ЛКК

Вътрешни болести

от понеделник до петък от 14:00ч до 15:00ч

Плевен

1524211018

„МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22

15242110182210381

Специализирана ЛКК

Нервни болести

ежедневно к от 14:00ч до 15:00ч


На основание Заповед №РД–02–7/25.03.2022г Закрива се Обща лекарска консултативна комисия

№ 1 5 2 4 2 1 1 0 1 8 2 2 0 0 0 0 1 в сила от 25.03.2022г. към „ МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен


На основание Заповед №РД–02–8/25.03.2022г Закрива се Обща лекарска консултативна комисия

№ 1 5 2 4 1 3 4 0 0 6 2 2 0 0 0 0 11 в сила от 25.03.2022г. към „ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД


Нова специализирана ЛК по Акушерство и гинекология , в сила от 09.03.2022г.

Плевен

1524131013

КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕКАРИ ЗА НАС ПЛЕВЕН ООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, „ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ“ № 11; „ПИЕР КЮРИ“ № 2

15241310132210011

Специализирана ЛКК

Акушерство и гинекология

от 15:00ч до 15:30ч


На основание Заповед №РД–02–4/17.02.2022г ,  специализирана лекарска консултативна комисия по кардиология № 1 5 2 4 2 1 2 0 1 5 2 2 1 0 2 0 3   към „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ“ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН се закрива в сила от 17.02.2022г.


ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2022г.

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ УМБАЛ „Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

comments: Closed

Comments are closed.