Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2022

Posted on 26th януари 2022 in Новини

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 01.11.2022г.

РЗИ Лечебно заведение № Лечебно заведение Адрес на Лечебно заведение ЛКК № Вид ЛКК ЛКК по Работно време
Плевен 1524134003 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-ПЛЕВЕН“ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен ПЛЕВЕН „САН СТЕФАНО“1 15241340032210361 Специализирана ЛКК Неврохирургия сряда от 14:00ч до 16:00ч
Плевен 1524134005 ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ПЛЕВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен „ГЕОРГИ КОЧЕВ“№8А 15241340052210591 Специализирана ЛКК Ушно-носно-гърлени болести от 13:00ч до 14:00ч

_____________________________________________________________________________________

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 14.07.2022г.

РЗИ Лечебно заведение № Лечебно заведение Адрес на Лечебно заведение ЛКК № Вид ЛКК ЛКК по Работно време
Плевен 1524131022 „МЦ СВЕТА МАРИНА – ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ“ ООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен МЕСТНОСТ „РУСКОВО БЪРДО“, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 23 15241310222210291 Специализирана ЛКК Клинична хематология понеделник , сряда и петък от 07:30ч до 08:00ч
Плевен 1524131022 „МЦ СВЕТА МАРИНА – ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ“ ООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен МЕСТНОСТ „РУСКОВО БЪРДО“, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 23 15241310222210341 Специализирана ЛКК Медицинска онкология понеделник , сряда и петък от 07:30ч до 08:00ч

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 05.04.2022г.

Плевен

1524211019

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – Плевен“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Симеон“23, местност „Русково бърдо“, ул. „Гео Милев“14, ж.к. „Дружба“, ул. „Трите бора“24

15242110192210341

Специализирана ЛКК

Медицинска онкология

от 10:00ч до 15:00ч

Плевен

1524211019

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – Плевен“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Симеон“23, местност „Русково бърдо“, ул. „Гео Милев“14, ж.к. „Дружба“, ул. „Трите бора“24

15242110192210291

Специализирана ЛКК

Клинична хематология

от 10:00ч до 15:00


Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 25.03.2022г.

РЗИ

Лечебно заведение №

Лечебно заведение

Адрес на Лечебно заведение

ЛКК №

Вид ЛКК

ЛКК по

Работно време

Плевен

1524134006

„ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен „ДАЛКАЛ ДИМО“ №22

15241340062210381

Специализирана ЛКК

Нервни болести

Понеделник и чевъртък от 13:30ч до 14:00ч

Плевен

1524134006

„ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен „ДАЛКАЛ ДИМО“ №22

15241340062210041

Специализирана ЛКК

Вътрешни болести

понеделник и четвъртък от 18:00ч до 18:30ч

Плевен

1524211018

„МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22

15242110182210041

Специализирана ЛКК

Вътрешни болести

от понеделник до петък от 14:00ч до 15:00ч

Плевен

1524211018

„МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22

15242110182210381

Специализирана ЛКК

Нервни болести

ежедневно к от 14:00ч до 15:00ч


На основание Заповед №РД–02–7/25.03.2022г Закрива се Обща лекарска консултативна комисия

№ 1 5 2 4 2 1 1 0 1 8 2 2 0 0 0 0 1 в сила от 25.03.2022г. към „ МБАЛ Света Параскева“ ООД, гр. Плевен


На основание Заповед №РД–02–8/25.03.2022г Закрива се Обща лекарска консултативна комисия

№ 1 5 2 4 1 3 4 0 0 6 2 2 0 0 0 0 11 в сила от 25.03.2022г. към „ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА“- ЕООД


Нова специализирана ЛК по Акушерство и гинекология , в сила от 09.03.2022г.

Плевен

1524131013

КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕКАРИ ЗА НАС ПЛЕВЕН ООД

БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, „ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ“ № 11; „ПИЕР КЮРИ“ № 2

15241310132210011

Специализирана ЛКК

Акушерство и гинекология

от 15:00ч до 15:30ч


На основание Заповед №РД–02–4/17.02.2022г ,  специализирана лекарска консултативна комисия по кардиология № 1 5 2 4 2 1 2 0 1 5 2 2 1 0 2 0 3   към „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ“ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН се закрива в сила от 17.02.2022г.


ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2022г.

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ УМБАЛ „Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

comments: Closed

Comments are closed.