Започна отчетна кампания 2013

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ, чл. 20 от Закона за статистиката, чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

От 13.01.2014г.  до 31.01.2014г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти, лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

стая 4 –  ОПЛ.

За информация по отчетната кампания – отдел “ЗИ”, тел. 0878 549 666.

Отчет 365 на ЛЗ за извънболнична помощ

Приложение 1 относно дейността на лекарите по дентална медицина

Приложение 1а относно дейността на МТЛ по зъботехника

Приложение 2 относно дейности,свързани с майчиното здравеопазване

Приложение 3 относно дейности,свързани с детското здравеопазване

Приложение 4 относно резултати от профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата

Приложение 5 относно регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст

Приложение 6 относно регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години

Приложение 9 относно рентгенови изследвания и процедури

Приложение 11 относно лабораторна дейност

comments: Closed

Comments are closed.