„ЗАЩО ХАБИМ ВОДАТА?“

Posted on 20th март 2017 in Новини

Световният ден на водата World Water Day се отбелязва на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. Денят се чества официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

През 2017 година темата е посветена на отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Проявите са в подкрепа на подцел 6.3 (SDG 6.3) от Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goal), съгласно която до 2030 година трябва да „подобрим качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали, намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен мащаб“.

 За повече подробности: http://www.worldwaterday.org

 

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗУМНО ВОДАТА, БЕЗ ДА Я ХАБИМ?

 

ТЕСТ: ПОЛЗВАМЕ ЛИ ВОДАТА РАЗУМНО?

comments: Closed

Comments are closed.