Имунизации на деца, родени след 01.06.2014г.

Posted on 2nd септември 2014 in Информация за лечебните заведения

Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-01-209/27.08.2014г. на МЗ е разпоредено до сключване на договор и доставка на шесткомпонентна ваксина /ДТКаХепБПиХИБ/, децата родени след 01.06.2014г. да бъдат имунизирани с четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит и с ваксина срещу хепатит тип Б педиатрична.

Четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит да се приложи по схема от 2-ри, 3-ти, 4-ти месец, минимален интервал 30 дни между приемите, а ваксината срещу хепатит Б по схема: 2-ри прием – от първи месец, 3-ти прием – от шести месец.

Проведените имунизации да се отчитат в сроковете по чл.13 от Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България както следва: имунизациите срещу хепатит тип Б с кодове 43 и 44, съгласно приложение №7 към чл.13, ал.2 от наредбата; имунизациите с четирикомпонентната комбинирана ваксина с отчетна форма, съгласно Приложение към Заповед  №РД-01-209/27.08.2014г.

Заповед

Приложение

comments: Closed

Comments are closed.