Конкурси за държавни служители

Posted on 19th март 2014 in Новини

Главен експерт – обявление
Главен инспектор – обявление
заявление за участие в конкурс
декларация по 17[1]

 

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие  в конкурса за заемане на длъжността  „главен  инспектор” в  дирекция “Медицински дейности” при РЗИ-Плевен.

 = на осн.чл. 21, ал.2 НПКДС=

1.  ГАЛИНА МИТКОВА ДЯКОВА.

Посоченият кандидат  да се яви за решаване на тест на  23.04.2014г. в 10.00 часа.  в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на  РЗИ – Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7.

comments: Closed

Comments are closed.