Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 14th март 2018 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

 

 

comments: Closed

Comments are closed.