Конкурс за заемане на 1 щатна длъжност „младши експерт“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето

Posted on 1st юли 2016 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

декларация по чл.17[2] т.1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“

comments: Closed

Comments are closed.