Курсове за следдипломна квалификация МУ – Плевен

Posted on 20th януари 2012 in Следдипломно обучение

РЗИ – Плевен  разполага с ПЛАН –РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2012 година на МУ – ПЛЕВЕН.

Справки и подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

За информация: e-mail : www.mu-pleven.bg

5800 Плевен,ул.”Св.Климент Охридски”№1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148; 064/884-166

comments: Closed

Comments are closed.