Мерс коронавирус

Алгоритъм за вземане на материал за диагностициране на съмнителни случаи за инфекция с Мерс коронавирус MERS – CoV-Middle East respiratory syndrome coronavirus. Алгоритъмът е идентичен с този при случай на грип. изтегли

comments: Closed

Comments are closed.