МУ – Плевен

Posted on 19th ноември 2015 in Новини

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба № 1/22.01.2015г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 2465/12.11.2015г. на Ректора на МУ-Плевен, от 16.11.2015г. Медицински университет-Плевен започва прием на документи за зачисляване на специалност”Обща медицина”.

Документите се подават в срок от 16.11.2015г. до 30.11.2015г. в Център за Следдипломно обучение при МУ-Плевен, ул.”Св.Климент Охридски” № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1 от 13:00 ч. до 17:30 ч.-всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – събота и неделя.

Кандидатите подават следните документи :

1.Заявление по образец;

2.Копие от диплома за висше образование;

3.Копие на свидетелство за призната специалност(при наличие на такава);

4.Копие от документ за самоличност;

5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

6.Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г.,когато дипломата е издадена от друга държава;

7.Документ  за платена такса за участие в конкурса.

Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 60 лв.

Образец на заявлението за кандидатстване можете да намерите на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

Телефони за справка:    064 / 884 – 148  и 064 / 884 – 166

comments: Closed

Comments are closed.