Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Posted on 4th март 2015 in Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 27.01.2015г. е публикувана Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34 от 29.12.2006г.

С  новата Наредба се създават привлекателни условия за специализация и  възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в Република България.

Специализацията по клиничните специалности, при които  се извършват лечебно-диагностична дейност и здравни грижи, ще се осъществява въз основа на сключен трудов договор на пълно работно време за срока на специализацията с лечебно заведение, акредитирано за обучение по съответната специалност, национален център по проблемите на общественото здраве или висше училище /база за обучение/.

Уведомяваме Ви за възможността, която  предоставя чл.13 от Наредба №1 от 22 януари 2015г., а именно че Центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, могат  да сключват договори за обучение на свои служители с бази акредитирани за обучение по клинични специалности по чл.5, ал.2.

comments: Closed

Comments are closed.