НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В РБЪЛГАРИЯ 2013-2017

Posted on 12th септември 2018 in Новини

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НИВАТА НА РАДОН В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2017-2018 година

comments: Closed

Comments are closed.