Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Posted on 21st май 2015 in Новини

През 2014г. Министерство на здравеопазването стартира  изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население 2013-2017г. Стратегическа цел на Програмата е да се формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сградите. научете повече

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Радон – Поддържайте ниски нива на радон в жилището!

Проверете концентрацията на радон в дома си!

comments: Closed

Comments are closed.