НА ВНИМАНИЕТА НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!Интерактивен справочник за лечение COVID-19

Към Министерство на здравеопазването беше създаден Експертен консултативен съвет, в чиито състав са включени доказани специалисти от различни области на медицината с натрупан опит в диагностиката и лечението на коронавирусна инфекция.

С активното участие на членовете на съвета беше изготвен Интерактивен справочник за лечение COVID-19, който има препоръчителен характер. В него са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика на при пациенти с COVID-19, съобразени с регионалните особености и медицинските стандарти. Справочникът е интерактивен, като дава възможност за непосредствен достъп до първоизточника на предоставената информация.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

comments: Closed

Comments are closed.