НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th септември 2019 in Новини

Съгласно чл.5 от „Закона за измерванията“ средствата за измерване, използвани в здравеопазването подлежат на задължителен метрологичен контрол, съгласно чл.43 и чл.44 от същия закон, лицата които ги използват са длъжни преди изтичането на срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка, да ги заявят и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология. Периодичността на последващите проверки е определена със Заповед №А-616/11.09.2018г. на Председателя на ДАМТН, като за везните и манометрите в съоръженията под налягане тя е една година, а за апаратите за кръвно налягане и електрокардиографите е две години.

Използването на средства за измерване от неодобрен тип или без да са преминали оценка на съответствие са явяват в нарушение изискванията на чл.44, ал.4 на цитирания по горе закон.

comments: Closed

Comments are closed.