На вниманието на здравно неосигурените лица и лицата неизбрали личен лекар

Posted on 20th септември 2012 in Новини

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна. изтегли

comments: Closed

Comments are closed.