На вниманието на общопрактикуващите лекари

Posted on 7th август 2014 in Следдипломно обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед  № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, от 18.08.2014 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи  за зачисляване.

Документите се подават  в срок от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. в Център за следдипломно обучение при МУ – ПЛЕВЕН, ул.”Св.Климент Охридски” №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1, от 8:00 ч. до 17:30 ч. –  всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – през почивните дни.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление – предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

3. Копие от  диплома придобита специалност , ако има такава;

4.Копие на Договор с НЗОК;.

5.Удостоверение от РЦЗ/РЗИ за регистрация на практиката;

6. Квитанция за платена сума за участие в конкурса – 60 лв.;

7.Два пощенски плика /с точен адрес за кореспонденция/.

comments: Closed

Comments are closed.