На вниманието на ОПЛ, относно писмо на МЗ за провеждане на основните имунизации в детската възраст

С писмо на МЗ е разпоредено до второ нареждане:

– РЗИ да преустанови раздаването на наличните в РЗИ количества 5-компонентна ваксина;

– да се преустанови провеждането от ОПЛ на реимунизации с 5-компонентна ваксина;

Напомняме Ви, че  в срок до 05.04.2015г. заедно с тримесечното сведение за извършените профилактични имунизации, трябва да представите в РЗИ-Плевен и отчет за изразходвани биопродукти /Приложение №7а към чл.13,ал.3 от Наредба 15 за имунизациите в РБ/.

Приложението може да намерите в сайта н РЗИ-Плевен /rzipleven.com/, подстраница „Бланки и формуляри”.

comments: Closed

Comments are closed.