На вниманието на ОПЛ

Във връзка със започналото повишаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания с писмо №16-00-15/11.01.2013г. на МЗ е разпоредено на РЗИ предоставянето на  ОПЛ и на ЦСМП на антивирусни препарати за ранна терапия на грипните заболявания.

Напомням Ви, че навременното специфично антивирусно лечение е основен фактор за намаляване тежестта на заболяването и за предотвратяването на тежки усложнения, особено при лица от рисковите групи.

Информираме Ви, че от 15.01.2013г.  може да получите  от РЗИ-Плевен Реленца. Отчитането на изразходваните количества да става месечно, със списък на пациентите /трите имена и дата на получаване/, на които са предоставени антивирусните препарати.

comments: Closed

Comments are closed.