На вниманието на ОПЛ

Уважаеми колеги,

На основание чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗЗД  ОПЛ  имат задължение да съдействат на органите за закрила на детето,  относно деца, които са в рискова ситуация, включително случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни момичета.

С оглед на гореизложеното предоставям информация за телефон, имейл и адрес на Дирекция „Соц. Подпомагане“ –  Плевен /за общините Плевен и Пордим/ за уведомяване, както следва:

  • Адрес: гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет.2;
  • Телефон на отдел „Закрила на детето“: 064/ 88 27 32;
  • Имейл: dsp-pleven@asp.government.bg
comments: Closed

Comments are closed.