На вниманието на ОПЛ

Всеки ОПЛ с годишния план за подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти за 2022г. да планира количества ваксини срещу грип по Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022г., съобразно целевата група – на и над 65г., и заявилите желание за ваксинация. изтегли

comments: Closed

Comments are closed.