На вниманието на ОПЛ

От 09.10.2012г. е в сила изменение и допълнене на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България.

comments: Closed

Comments are closed.