На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица EN


РЗИ – Плевен Ви информира, че в съответствие с чл.9 параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи – раздел „ЗА ГДБОП“, „ПОЛЕЗНО“. Линкът към интернет страницата е: http://www.gdbop.bg/bg/polezno.

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества +359(02) 814 70 70.

comments: Closed

Comments are closed.