Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

отчет за 2022г.

отчет за 2021г.

отчет за 2020г.

отчет за 2019г.

отчет за 2018г.

отчет за 2017г.

отчет за 2016г.

отчет за 2015г.

отчет за 2014г.

отчет за 2013г.

отчет за 2012г.

отчет за 2011г.

comments: Closed

Comments are closed.