План разписание Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център София

Posted on 3rd април 2018 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2018 г. може да намерите в РЗИ – Плевен– ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.acibademcityclinic.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail : Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg

comments: Closed

Comments are closed.