План разписание МУ – Плевен

Posted on 25th март 2015 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2015 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 10лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение/с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/теоретични/ – 15лв.на 1чебен ден

Тематични курсове/с апаратура и консумативи/ – 40-60лв.на 1 учебен ден

Справки за подаване на заявки3 месеца преди началото на курса.

За информация:

5800 Плевен, ул.”Св.Климент Охридски”№1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148

064/884-166

comments: Closed

Comments are closed.