План-разписание МУ – Плевен 2013

Posted on 23rd януари 2013 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено  План – разписание на  курсовете  за следдипломна квалификация  и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвиждат да бъдат проведени от МУ – Плевен през 2013 година. Справки за такси и подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса. За информация: Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО и УБК, тел. 064/884-148, 064/884-166

comments: Closed

Comments are closed.