План разписание МУ-Плевен

Posted on 1st март 2016 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2016 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 10лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение/с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/теоретични/ – 15лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/с апаратура и консумативи/ – 40-60лв. на 1 учебен ден

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

За информация:

5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148

064/884-166

comments: Closed

Comments are closed.