ПЛАН –РАЗПИСАНИЕ за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ ЗА 2012 Г.

Posted on 1st август 2011 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че разполагаме с  утвърдения от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2011/2012г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

            Одобрените кандидати получават „Карта-направление”за включване в желания курс с всички подробни указания /база,час на явяване и др./

Завършилите формата на СДО получават „Удостоверение”

За повече информация : 064/82 79 10 ,Т.Бошнакова

Забележка: Работещите в системата на Министерство на отбраната и специализиращите финансирани от държавата не заплащат обучението си.

Вашите предложения изпратете в Учебно-научния отдел на Военномедицинска академия -гр. София 1606, ул.”Г.Софийски №3 в срок до 01.09.2011 г.Тел.: 02/922-5630; 02/922-5866; e-mail:uno@vma.bg;www.vma.bg

comments: Closed

Comments are closed.