ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД

Posted on 26th януари 2015 in Следдипломно обучение

РЗИ – Плевен разполага с утвърдената от Изпълнителния  Директор на  МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА  СОФИЯ” АД  ПРОГРАМА  за продължаващо обучение -тематични курсове и индивидуално обучение през 2015 г.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в МБАЛ „Токуда Болница София”АД за 2015 г. се подава заявка по приложения образец с попълнени всички данни за специалиста.След одобряване на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо за потвърждаване на участието до лицето, подало заявката.

Заявки за всеки курс се приемат най късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Дирекция „Научна и учебна дейност”

МБАЛ „Токуда Болница София”АД

Бул.”Никола Вапцаров”51 Б

1407 София

Тел.:02/403-42-21,403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Такси за курсовете от първи раздел:

Тематични курсове -10 лв. за 1 учебен ден

Тематични курсове с ползване  на апаратура и практически знания-15лв.за 1 учебен ден

Индивидуално обучение-15лв. на ден

Такси за курсовете от втори раздел:

Такса участие-12лв.

Такса за 1 ден обучение-4лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД или по банков път на банкова сметка:

IBAN: BG 20 CREX 9260101509400

BIG:CREX BGSF

ТОКУДА БАНК АД

МБАЛ „Токуда Болница София”АД може да осигури нощувка срещу заплащане при изрично посочване в заявката и потвърждаване по телефона най-късно 5 дни преди началото на курса.

comments: Closed

Comments are closed.