Програма за продължаващо обучение през 2022г. в“НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 5th януари 2022 in Новини, Обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София, бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202 ; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail : n.shumkov@ncpha.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.